En läsande klass

Projektet En läsande klass har startats på initiativ av Martin Widmark, barnboksförfattare och mellanstadielärare. Det vill uppmuntra låg- och mellanstadielärare över hela landet att avsätta 30 minuter varje skoldag till läsning och läsförståelse. Men det räcker inte att enbart läsa. Projektet vill också, utifrån den forskning som finns, tillhandahålla enkla verktyg att direkt applicera i undervisningen. Görs detta konsekvent uppnås god läsförståelse och förbättrade resultat i samtliga ämnen, menar initiativtagaren Martin Widmark.

Ett övergripande mål för projektet är att vända den negativa utvecklingen av barns och ungdomars förmåga att förstå vad de läser. 20 procent av eleverna som går ut grundskolan klarar inte de grundläggande kraven för läsförståelse. Dessa elever kan inte läsa mellan raderna och ser inte författarens icke explicit uttryckta åsikter och tankar. Projektet genomförs fram till 2018 när nästa internationella PISA-undersökning om barns- och ungas läsning presenteras. Det yttersta målet är att Sverige återigen ska ligga bland de främsta när det gäller läsförståelse.

Målgruppen för den långsiktiga satsningen En läsande klass är en miljon elever som kommer i kontakt med den metod som presenteras i boken. Projektet når dessa elever (cirka 100 000 barn per årskull i årskurs 1-6 under fem år) genom att presentera och introducera metoden för de cirka 65 000 lärare som jobbar på landets 8 400 låg- och mellanstadieskolor, inklusive de 660 särskolorna.

Projektet har möjliggjorts genom Läsrörelsens ansökan till PostkodLotteriets Kulturstiftelse som beviljades våren 2013 och genomförs i samarbete med Junibacken. Andra samarbetspartner är bokförlagen Bonnier Carlsen, Liber, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren. Bokförlagens bidrag består av arvoden till pedagoger/författare och redaktionellt arbete med den bok som togs fram till Världsbokdagen 2014. Vad gäller texter och bilder bidrar författare och illustratörer i hög grad genom att ge projektet tillgång till sina verk. Ytterligare andra samarbetspartner är de lärar- och skolledarfackliga förbunden.

En läsande klass – ABF Stockholm 24 april 2014

Kommentarer inaktiverade.