Styrelsen

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen

Johan Furenborn, programrektor och sekreterare Läsrörelsen

Peter Alsbjer, regionbibliotekarie

Susanna Ekström, universitetsadjunkt, litteraturpedagog

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör

Tony Lorenzi, gymnasielärare och konstnär

Johan Unenge, författare och tecknare

Stina Wirsén, illustratör och författare

——

Siv Hågård, bibliotekarie, adjungerad

Gunilla Sandin, bibliotekschef, adjungerad

Barbro von Schoenberg, redaktör, adjungerad

——

Bengt Westerberg, hedersordförande

——

Ursprunglig idégivare till Läsrörelsen var Kerstin Lööv, dåvarande redaktör för tidningen Skolledaren

——

Sedan 2002 har Läsrörelsen haft 215 samarbetspartners.

1999-2001 hade Läsrörelsen 119 samarbetspartners.