Styrelsen

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör

Susanna Ekström, universitetsadjunkt, litteraturpedagog

Johan Furenborn, programrektor

Gunilla Sandin, bibliotekschef

Barbro von Schoenberg, redaktör

Johan Unenge, författare och tecknare

Stina Wirsén, illustratör och författare

 

 

Siv Hågård, bibliotekarie, adjungerad

Bengt Westerberg, hedersordförande

Ursprunglig idégivare till Läsrörelsen var Kerstin Lööv, dåvarande redaktör för tidningen Skolledaren

 

Sedan 2002 har Läsrörelsen haft 215 samarbetspartners.

1999-2001 hade Läsrörelsen 119 samarbetspartners.

Kommentarer inaktiverade.