Läsrörelsens styrelse 2016/2017

Elisabet Reslegård, ordförande

Susanna Ekström, universitetsadjunkt, litteraturpedagog

Lars-Erik Klason, konsult inom utbildning

Gunilla Sandin, bibliotekschef

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör

Barbro von Schoenberg, redaktör

Ulf Stark, författare

Johan Unenge, författare och tecknare

 

Siv Hågård, bibliotekarie, adjungerad

 

Bengt Westerberg, hedersordförande