Styrelsen

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare

Susanna Ekström, universitetsadjunkt, litteraturpedagog

Lars-Erik Klason, konsult inom utbildning

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör

Gunilla Sandin, bibliotekschef

Barbro von Schoenberg, redaktör

Johan Unenge, författare och tecknare

 

Siv Hågård, bibliotekarie, adjungerad

Bengt Westerberg, hedersordförande

Idégivare till Läsrörelsen var Kerstin Lööv, dåvarande redaktör för tidningen Skolledaren

Kommentarer inaktiverade.