Stipendier

Till minne av Göran Hägg

För de gåvor som kom in till minne av Göran Hägg – 29 717 kronor – instiftade Läsrörelsen ett stipendium som går till en person som arbetar engagerat med läsfrämjande.

Stipendiet delades ut den 19 maj 2016 i samband med programmet ”Mellan hägg och syren – En hyllning till författaren Göran Hägg” och gick till Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på Valhallaskolan i Oskarström med motiveringen:

För hennes undervisning i bokens och läsandets tjänst. Litteraturen har alltid stått i centrum för hennes undervisning oavsett ämne. En litteratur som vidgar elevernas inre och yttre världar. Eller som en röst sagt: ”Hon är den lärare som man som tonåring minns med glädje och i vuxen ålder inser har spelat en oerhört viktig roll för ens liv.”

Christel Göranssons tacktal (pdf)

I juryn ingick Elisabet Reslegård, Barbro Hägg, Ulf Stark, Barbro von Schoenberg och Stefan Hilding. 

Stipendiet kommer, med stöd av Göran Häggs familj, att delas ut i ytterligare fyra år. 2017 sker det på Bokmässan i Göteborg.

Karin Löfdahl 80 år

När Karin Löfdahl fyllde 80 år våren 2015 uppmanade hon sina vänner att i stället för gåvor skänka pengar till Läsrörelsen. För de 10 000 kronor som kom in beslöt Läsrörelsens styrelse att inrätta två stipendier på vardera 5 000 kronor som gick till bibliotekarier som arbetar på ett intressant sätt och som aldrig har varit på Bokmässan. I Juryn ingick Gunilla Berglund (som tillsammans med kollegor på Stadsbiblioteket kommit med förslag), Karin Löfdahl samt Siv Hågård och Elisabet Reslegård från Läsrörelsen.

Susi Holmgren tilldelades Karin Löfdahls stipendium för resa till Bok och Bibliotek 2015 för hennes arbete i Asplundhuset på Stockholms stadsbibliotek med programverksamhet som ligger rätt i tiden och når en stor publik.

Johan Norberg tilldelades Karin Löfdahls stipendium för resa till Bok och Bibliotek 2015 för hans musiksagor och övrig programverksamhet för barn på Telefonplans bibliotek och för det goda samarbetet med Midsommargården.