Läsrörelsen på Bokmässan 2016

Introducerar: Projektet BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR, i 200 skolor
Presentation av de 10 boktitlar som valts ut

Fortsätter fjolårets succé: Höstlov blir Läslov
Extrainsatt medverkan av Matilda Westerman, utbildningsdepartementet

Redovisar: Småbarnsprojektet – i 29 kommuner – BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Presenterar: De aktuella projekten presenteras på Molnets scen

Möt oss: I monter A01:05

Läsrörelsen på Bokmässan 2016

 

Om Läsrörelsen

Den ideella föreningen Läsrörelsen bildades i februari 1999. Läsrörelsens första kampanj som också kallades Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek i Göteborg i september 2000 och tog som motto Ge dina barn ett språk.

Initiativtagare till Läsrörelsen var Elisabet Reslegård och Bengt Westerberg, som samarbetat under Dyslexikampanjen, efter en idé av Kerstin Lööv.

Kampanjen Läsrörelsen pågick från hösten 2000 till våren 2002.

Läsrörelsens andra landsomfattande kampanj kallad Lär för livet, invigdes på Bok & Bibliotek i Göteborg i september 2002. Kampanjen fortsatte under 2005 och även i viss mån under 2006. Lär för livet handlade om lärandets olika aspekter. Nyckelordet var nyfikenhet.

En bakgrund till bildandet av Läsrörelsen 1999 var den under många år kraftiga minskningen av småbarnsföräldrars läsning för sina barn.

En annan bakgrund till Läsrörelsen var den OECD-undersökning som kom i slutet av 1990-talet och visade att 25% av de vuxna svenskarna inte kom upp i den läs- och skrivförmåga som krävs när man går ut grundskolan. En uppföljande studie visade att 20% av de unga vuxna (18-25 år) inte kom upp i den förmåga som krävs och att var fjärde i den gruppen var arbetslösa vid 20 års ålder mot var fyrtionde bland de övriga unga vuxna.

Läsrörelsen byggde och bygger vidare på mycket av det som gjorts av läsfrämjande insatser men arbetade och arbetar vidare på många nya sätt och på många nya arenor.

Föreningen Läsrörelsens första styrelse bestod av styrelseordförande Bengt Westerberg, tidigare partiledare och socialminister, Elisabet Reslegård, kampanjledare med Dyslexi- och Psykekampanjerna bakom sig, Ingemo Bonnier, redaktör med mångårig erfarenhet från bokförlag, Siv Hågård, tidigare bibliotekskonsulent på Statens kulturråd, Mats Jämterud, med stor erfarenhet av ungdomskultur, Tina Lindemalm, tidigare ordförande i Sveriges Allmänna Biblioteksförening, Kerstin Lööv, ursprunglig idégivare till Läsrörelsen och redaktör för tidningen Skolledaren och Kurt Stern, tidigare chef för ABF Stockholm och ABF-huset.

 

Läsrörelsens motto – Ge dina barn ett språk

Föreningens första kampanj kallades även den Läsrörelsen och tog som sitt motto våren 2000 Ge dina barn ett språk, som nu är föreningens motto.

Bakgrunden till mottot Ge dina barn ett språk var den kraftiga minskningen av småbarnsföräldrars läsning för sina barn under många år. När den s k Barnbarometern hösten 2001 redovisade sin vartannat år återkommande mätning hade siffrorna för första gången på 15 år vänt. Det genomsnittliga läsandet bland småbarnsföräldrar hade gått från 67% till 70% och bland korttidsutbildade föräldrar hade antalet gått från 52% till 65%, vilket i den senare gruppen var ett trendbrott.

Vid den mätning som publicerades hösten 2003 hade siffrorna generellt gått upp till 74% och bland korttidsutbildade hade det stigit till 73%. Dvs. andelen småbarnsföräldrar som läser för sina barn hade ökat med totalt 7% på fyra år och andelen korttidsutbildade föräldrar som läste för sina småbarn hade under samma period ökat med 21% (denna del av mätningen 2003 var inte statistiskt säkerställd p. g. a. att antalet korttidsutbildade har sjunkit i samhället).

Den mätning som publicerades under hösten 2005 visade samma tendenser som mätningarna 2001 och 2003, dvs generellt låg siffran kvar på 74 %. Utom i gruppen högutbildade småbarnsföräldrar där läsningen för barnen sjönk med 11%, från 83% till 74%.

 

Läs mer…

Bakgrund och projekt (pdf)

About Läsrörelsen (pdf)