Samarbetspartner

Genom åren har Läsrörelsen haft många samarbetspartner. Under perioden 2002 till 2018 hade Läsrörelsen 215 stycken samarbetspartner med ytterligare ett antal under de första åren.

En stor bidragsgivare de senaste åren är PostkodLotteriets Kulturstiftelse, numera Postkodstiftelsen.