Plats för barn!

– idékonferens om barns och ungas språk och läsning

Bild: Sara Lundberg ur boken Skriv om och om igen.
Bild: Sara Lundberg ur boken Skriv om och om igen.

Fredag den 14 mars 2014 kl. 09.00 – 16.30
Essinge konferenscenter (Lärarnas Hus), Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm

Läsförmågan och läsförståelsen har gått ner hos svenska barn och unga. Det gäller inte enbart pojkar utan även flickor. Undersökningar visar att andelen föräldrar som läser för sina barn har minskat. Från att 70 procent av småbarnsföräldrarna för tio år sedan läste dagligen för sina barn, är siffran nu nere i 35 procent. På Bokmässan i Göteborg 2013 genomförde därför Läsrörelsen i nära samarbete med Bok & Bibliotek en stor satsning kallad Plats för barn! med experter, forskare, lärare, författare, bibliotekarier och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lek och lärande.

I december presenterades den senaste PISA-studien. I läsförståelse låg OECD-snittet på 496. De svenska 15-åringarna fick ett medelvärde på 483, en markant nedgång jämfört med de 516 poäng Sverige noterade år 2000. Inget annat land som varit med lika länge har tappat så stort. När det gäller läsförståelsen har nu bara Mexico, Chile och Slovakien sämre resultat än Sverige. Detta ska ställas mot år 2000 då bara tre länder hade ett bättre resultat. Både hög- och lågpresterande svenska elever har försämrat sina resultat i förhållande till OECD-genomsnittet och det är de lågpresterande som har tappat mest.

Läsrörelsen inbjuder nu till idékonferensen Plats för barn! i samarbete med Lärarförbundet, Bok & Bibliotek, Bonnierförlagen, Natur & Kultur, ABF Stockholm och Junibacken samt med stöd av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Moderator: Journalist John Chrispinsson

Program

 

Ljudinspelningar från konferensen

Ljudinspelningarna nås via länkarna nedan.

Inledning

DET MAGISKA SPRÅKET– OM SMÅ BARNS UTFORSKANDE AV SPRÅKET
Gunilla Dahlberg, professor em. i förskoledidaktik, Stockholms universitet.

SMÅ BARN – STORA MÖJLIGHETER
Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt vid Stockholms universitet talar om lek och litteraturpedagogiskt arbete i möten med smååringar.

NOBEL I RINKEBY
Gunilla Lundgren, författare och verksam i Rinkeby, berättar om ett tjugofemårigt arbete med flerspråkiga barn utifrån Nobelpriset i litteratur.

KONSTEN ATT LÄSA GENOM TIDERNA
Göran Hägg, författare och docent i litteraturvetenskap.

LÄSFÖRSTÅELSE OCH EN LÄSANDE KLASS
Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet och Malin Gonzalez, mellanstadielärare Sätraskolan i Stockholm.

TANKAR FRÅN EN BIBLIOTEKARIE, FÖRFATTARE OCH KULTURCHEF!
Christer Hermansson
, bibliotekarie, författare och kulturchef i Strängnäs.

PISA-CHOCK FÖR SVENSKA FEMTONÅRINGAR! MEN VAD HÄNDER SEN?
Mats Myrberg, professor em. i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

ZLATAN OCH KILLARS LÄSNING
David Lagercrantz författare till boken Jag är Zlatan Ibrahimovic och Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning.

HUR BEKÄMPAR VI SPRÅKFATTIGDOMEN?
Debatt med: Bertil Östberg, statssekreterare hos Jan Björklund, Utbildningsdepartementet och Ibrahim Baylan, vice ordf. i utbildningsutskottet (S) och Ann-Charlotte Eriksson, Vice förbundsordförande Lärarförbundet.

MUSIKBILDER

Tuomo Haapala, kompositör, musiker och regissör.

AVSLUTNING

 

Idékonferensen Plats för barn!

Av Calle Pauli

Foto: David Magnusson / SvD / TT /
Foto: David Magnusson / SvD / TT /

Att läsa högt för barn är något alla kan göra och det är lika nödvändigt som att se till att barn borstar tänderna, menar Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen som startade för fjorton år sedan. På fredag arrangerar Läsrörelsen konferensen Plats för barn! – idékonferens om barns och ungas språk och läsning med experter, forskare, pedagoger och många andra med kunskap och erfarenheter av läsande, lek och lärande. En samarbetspartner är Lärarförbundet.

Ladda ner hela artikeln kostnadsfritt här

 

 

 

Läsrörelsens stora satsning på
Bok & Bibliotek 2013

Som ett svar på den senaste tidens larmrapporter om barns och ungas sjunkande läsförmåga och läsförståelse genomförde Läsrörelsen, i nära samarbete med Bokmässan, den stora satsningen Plats för Barn! En rad seminarier och program arrangerades med experter, forskare, lärare och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lek och lärande.

Läsrörelsen har alltid sett språket som en central del i det demokratiska samhället, därför är den utveckling som skett mot minskad läsförståelse djupt oroande. I anslutning till Bokmässan startades en informationskampanj där vi lyfter fram vad detta innebär för individen och för samhället.

Läsrörelsens satsning Plats för barn! fortsätter under hela 2014, allt för att skapa en bred debatt om barns språk och läsning.

Lyssna på ett samtal med Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård i Lärarnas Riksförbunds monter på Bokmässan 2013 här

Läs mer…

Monterprogrammet

Seminarier

Fakta

Workshops för barn

Pressmeddelanden